Dalí. El pintor de sueños | Dalí. Malarz snów

44,00 

Poprzednia najniższa cena: 44,00 .

Poznaj Dalíego – jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Dowiedz się więcej o jego dzieciństwie, sztuce, wielkiej miłości oraz o jego najbardziej ludzkiej stronie. Podróżuj przez miejsca, które naznaczyły jego życie: Figueras, Cadaqués, Madryt, Paryż i Nowy Jork.

1 w magazynie

SKU: 9788416057337 Kategorie: , , ,

Malarz snów

Dalí,Malarz Snów – po hiszpańsku. Książka poświęcona Daliemu – z pewnością jednemu z najważniejszych artystów XX wieku. Laura Corpa opowiada o jego najbardziej ludzkiej stronie, o obsesjach jego życia i również o tym, jak przekształcił je w sztukę. Szczególną rolę w tej opowieści odgrywa dzieciństwo malarza i Gala, jego wielka miłość. Książka jest też podróżą przez miejsca, które naznaczyły jego życie: Figueras, Cadaqués, Madryt, Paryż i Nowy Jork.

Bohaterowie kolekcji Wielkie Postacie wyróżniają się wartością ludzką i artystyczną. Wszyscy oni żyją w pamięci osób hiszpańskojęzycznych, ale ich dziedzictwo wykracza również poza granice ich kraju. Każda biografia przygląda się życiu i twórczości jednego z bohaterów.

Książka zawiera:

  • Uwagi leksykalne i kulturowe na każdej stronie – pozwalają na całkowitą samodzielność ucznia.
  • Słowniczek: w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim i niemieckim.
  • Płytę audio CD + mp3, która zawiera tłumaczenie opowiadań do ćwiczenia rozumienia ze słuchu i intonacji.
  • Ćwiczenia utrwalające i pogłębiające wiedzę zdobytą podczas lektury.
  • Fotografie wzbogacające czytanie

Pintor de sueños

Dalí, Pintor de Sueños – en español. Este es un libro dedicado a Dalí, uno de los artistas más importantes del siglo XX. Laura Corpa cuenta su lado más humano, las obsesiones de su vida y cómo las transformó en arte. La infancia del pintor y Gala, su gran amor, también juegan un papel especial en esta historia. El libro es también un viaje por los lugares que marcaron su vida: Figueras, Cadaqués, Madrid, París y Nueva York. Esta biografía muestra a Dalí mucho más allá del movimiento surrealista que lo hizo famoso.

Los héroes de la colección Grandes Figuras se distinguen por su valor humano y artístico. Todos ellos viven en la memoria de los hispanohablantes, pero su legado se extiende también más allá de las fronteras de su país. Cada biografía se ocupa de la vida y la obra de uno de los héroes. El libro incluye:

  • Notas léxicas y culturales en cada página que permiten y fomentan la total autonomía del alumno.
  • Un glosario al final del libro en español, inglés, francés y alemán.
  • CD de audio + mp3, que contiene una traducción de los cuentos para practicar la comprensión y la entonación.
  • Ejercicios para consolidar y profundizar los conocimientos adquiridos durante la lectura.
  • Fotografías para enriquecer la lectura

 

 

Wydawnictwo: Difusion

Liczba stron: 72

Oprawa: miękka

Wydawnictwo

Difusión

Może Ci się spodobać…