Kurs języka hiszpańskiego online HABLA A1-B2

348,00 

Poprzednia najniższa cena: 348,00 .

Chcesz nauczyć się hiszpańskiego? Właśnie z tej okazji przygotowaliśmy dwunastomiesięczny kurs ONLINE, który Ci to umożliwi! Kurs  HABLA skupia się wokół takich aspektów jak: leksyka, gramatyka, funkcje komunikacyjne, komunikacja i praktyka wymowy. Naucz się hiszpańskiego w potocznym, nowoczesnym i praktycznym języku.

Kurs języka hiszpańskiego ONLINE, na różnych poziomach od A1 do B2. Dostęp na 12 miesięcy.

 

  • Metoda nauki języka hiszpańskiego HABLA opiera się na stosowaniu języka w praktyce.

 

  • Nauka zaczyna się od prawdziwej sytuacji komunikacyjnej, która znajduje odzwierciedlenie w serii fabularnej składającej się z 30 rozdziałów Spanish Sitcom (poziomy A1-A2). Każdy rozdział obraca się wokół leksykalnej i gramatycznej treści kursu.

 

  • Temat podzielony jest na 7 sekcji, które promują progresywną i naturalną naukę: słownictwo, gramatyka, funkcje komunikacyjne, praktyki komunikacji i wymowy oraz to, czego się nauczyliśmy.

 

CENA 348 PLN za dostęp na rok!

 

NUESTRO MÉTODO

  • El método HABLA para aprender español se basa en la participación del alumno en contextos de la vida cotidiana.

 

  • El aprendizaje parte de una situación comunicativa real que se plasma en la serie de ficción de 30 capítulos Spanish Sitcom (niveles A1-A2). Cada capítulo gira en torno a los contenidos léxicos y gramaticales de cada unidad del curso.

 

  • Cada unidad del método HABLA se estructura en 7 secciones que favorecen un aprendizaje progresivo y natural: léxico, gramática, funciones comunicativas, prácticas de comunicación y pronunciación, y qué hemos aprendido.