Joven.es 1 – podręcznik + CD audio

100,50 

Poprzednia najniższa cena: 100,50 .

Wyczyść

 Edelsa
ISBN: 978-84-7711-517-5
 9788477115175

Pierwsza część podręcznika serii Joven.es przeznaczonej do nauki języka hiszpańskiego. Podręcznik odpowiada poziomowi A1 zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Składa się z sześciu następujących rozdziałów:

1.    Ludzie
2.    Przeszłość
3.    Media
4.    Zawody
5.    Wspomnienia
6.    Planeta Ziemia

Na każdy rozdział przypada:

– część wprowadzająca z informacjami na temat omawianego materiału oraz umiejętności, które uczeń ma nabyć po przerobieniu danej partii podręcznika.

– dwie części, które mają na celu rozwijanie poszczególnych czterech kompetencji językowych: pierwsza dotyczy rozumienia ze słuchu i wypowiedzi ustnej, z kolei druga rozumienia tekstu pisanego i redagowania wypowiedzi pisemnej

– Profundiza, czyli pogłębianie i utrwalanie wiadomości związanych z gramatyką

– Acción, czyli zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce

– Revista de actualidad, czyli informacje związane z kulturą. W tej części główny nacisk położono na rozwijanie kompetencji rozumienia tekstu pisanego i redagowania wypowiedzi pisemnej

– Prepara tu examen, czyli część powtórkowa

– Evalúa tus conocimientos, czyli część autoewaluacyjna, dzięki której uczeń sam może zweryfikować posiadane umiejętności

Ponadto w podręczniku znajdziemy:

– płytę CD audio z nagraniami ćwiczeń oraz transkrypcję tychże nagrań

– aneks gramatyczny ze wzorami odmian czasowników i zawartością gramatyczną poszczególnych części podręcznika

– portfolio, w którym uczeń może samodzielnie zapisywać swoje osiągnięcia

– teksty, dzięki którym uczeń przyswaja wiadomości kulturowe

– El reportero eres tú, czyli dodatkowe ćwiczenia do poszczególnych części podręcznika

– słowniczek, który krok po kroku uczeń tworzy sam

część

1, 2

100,50 
( 0 opinie )