Gramatica de uso del espanol B1-B2 Teoria y practica

126,50 

SKU: 9788467521085 Kategoria:
Praktyczna i przyjazna gramatyka obejmująca wszystkie ważne zagadnienia językowe. Zakres materiału odpowiada poziomom B1 – B2 zgodnie z zasadami Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Każde zagadnienie przedstawiane jest na dwóch stronach: na jednej objaśnienia teoretyczne, a na drugiej ćwiczenia.
Zestawienia tabelaryczne, rysunki ilustrujące komentarze gramatyczne ułatwiają naukę, a klucz umożliwia samoocenę.

 Ediciones SM

 9788434893511