Geography for Beginners/Geografia dla początkujących

65,00 

Poprzednia najniższa cena: 65,00 .

Geography for Beginners/Geografia dla początkujących

Świat, w którym żyjemy, jest złożony i nieustannie się zmienia. Jest niszczony przez pogodę, wstrząsany trzęsieniami ziemi, wydobywany, uprawiany i zanieczyszczany przez ludzi.

Wiek: 10 plus

Geography for Beginners/Geografia dla początkujących

Świat, w którym żyjemy, jest złożony i nieustannie się zmienia. Jest niszczony przez pogodę, wstrząsany trzęsieniami ziemi, wydobywany, uprawiany i zanieczyszczany przez ludzi. Ta książka pomaga czytelnikom zrozumieć te procesy, zrozumieć nasze relacje z planetą i znaleźć sposoby, aby zmienić ją na lepsze. Geografia to ogromny obszar tematyczny, który zajmuje się czymś więcej niż tworzeniem map, skałami i planowaniem miast. Ta książka pokazuje, w jaki sposób świadomość geografii pomaga ludziom myśleć o tym, jak ważny jest otaczający nas świat, od krajobrazu, w którym żyjemy, po relacje między całymi krajami.

Jest to część wielokrotnie nagradzanej serii „dla początkujących”, która wyjaśnia ważne tematy dzieciom w późnej szkole podstawowej i wczesnej szkole średniej. Każda książka przedstawia, na czym polegają te tematy, z jakimi ważnymi pytaniami zmagają się eksperci i jakie zawody mogą wykonywać osoby, które je studiują.

Wiek: 10 plus

Książka z linkami w Internecie do dodatkowych aktywności: https://usborne.com/gb/quicklinks/quicklink/geography-for-beginners

ENG

The world we live in is complex and constantly changing. It’s battered by weather, shaken by earthquakes, and mined, farmed and polluted by humans. This book helps readers understand these processes, make sense of our relationship with the planet, and find ways to change it for the better. Geography is a HUGE subject area that deals with so much more than map-making, rocks, and town planning. This book unpicks how an awareness of geography helps people think about how important the world around us is, from the landscape we live on to the relationships between entire countries.

Part of the award-winning 'for Beginners’ series, which explains big subjects to kids in late primary and early secondary education. Each book outlines what those subjects are about, which big questions experts are grappling with, and what jobs people who study them might go on to do.

Szczegóły

Liczba stron: 128

Wymiary: 250,1 x 177,6 mm

Twarda okładka

ISBN: 9781474998505